Werkwijze

Wij kunnen op verschillende manieren helpen om uw planning te verbeteren. Vanaf het eerste idee tot en met de dagelijkse uitvoering. Onze expertise, kennis en ervaring is inzetbaar in alle fasen van het verbeterproces:

Bij het initiatief: onderzoek en advies

Als u vermoedt dat er verbeteringen in de planning mogelijk zijn, dan kunnen wij de mogelijkheden in kaart brengen. Wij analyseren bedrijfsprocessen en formuleren verbeteringen. Wij doen haalbaarheidsonderzoeken, schatten de kosten en baten voor uw organisatie in en stellen een business-case op ter besluitvorming.

Bij de realisatie: model- en systeemontwikkeling

Als standaardsoftware niet (meer) voldoet voor uw situatie, kunnen wij rekenmodellen en software op maat ontwikkelen. Hierdoor kunnen uw specifieke eisen en wensen volledig worden meegenomen. Ook is het mogelijk om uw systeem in stappen interactief te ontwikkelen. U kunt dan tijdens de bouw besluiten over meer- of minderwerk.

Bij de implementatie: projectmanagement

Wij kunnen de implementatie van nieuwe werkwijzen en systemen op het gebied van de planning in uw organisatie van begin tot einde begeleiden. Als projectmanager zien wij toe op de planning en uitvoering van alle activiteiten waardoor uw project succesvol, op tijd en binnen budget kan worden afgerond.

Bij de uitvoering: ondersteuning

Als uw organisatie specifieke kennis of tijd ontbreekt, kunnen wij operationele ondersteuning bieden bij het voorbereiden en het opstellen van de planning. Dat kan structureel op regelmatige basis, maar ook voor een kortere periode als u te maken heeft met een tijdelijke terugloop in uw bezetting.

 Contact opnemen…